Kulturpris

Du som bor i Kungsbacka har möjlighet att lämna förslag på mottagare av Kungsbacka kommuns kulturpris.

Vi ser över våra priser

Vi jobbar just nu med att se över våra priser, utmärkelser och stipendier. Vi planerar att öppna möjligheten att söka och nominera pristagare under hösten. På grund av pandemin kommer vi inte att ha någon prisutdelning förrän i början av år 2022.

Kulturpris

Människor som gör viktiga insatser för kulturen i Kungsbacka ska självklart uppmärksammas. Det gör vi bland annat genom ett årligt kulturpris, som premierar förebilder inom kulturen, som uppmuntrar och sprider intresse kring kultur.

Priset delas ut årligen av nämnden för Kultur & Fritid och summan är på 10 000 kronor. Nämnden för Kultur & Fritid har rätt att reservera priset under ett eller flera år.

Priset kan bara ges till person som är bosatt eller född inom Kungsbacka kommun eller som har särskild anknytning till kommunen. 

Kontakta gärna