Kungsbacka arkitekturpris

Nu är 2021 års nomineringar till Kungsbacka arkitekturpris igång. Priset är uppdelat i två kategorier, ett för bostadshus och ett för stadsmiljö. Du kan vara med och påverka genom att föreslå kandidater, detta gör du senast den 31 maj. Senare i sommar röstas vinnarna fram.

Om priset

Kungsbacka arkitekturpris är uppdelat i två kategorier, ett för bostadshus och ett för stadsmiljö. Tanken är att uppmärksamma god arkitektur som ger Kungsbacka en  vackrare och trivsammare miljö. Nominera senast den 31 maj. 

Var med och föreslå kandidater som du vill se tävla om Kungsbacka Arkitekturpris. Du kan nominera till kategorin bostadshus och kategorin stadsmiljö. Det deltagande objektet ska vara färdigställt inom de senaste fem åren.

Skicka in ditt förslag med en bild och kort motivering till info@kungsbacka.se senast den 31 maj. 

Priset ställdes in förra året och de förslag som kom in då kommer att stå kvar inför i år. 

Två kategorier

Kungsbacka arkitekturpris är indelat i de två kategorierna bostadshus och stadsmiljö.

Bostadshuspris

Priset delas ut till ett nyligen färdigställt enbostadshus eller flerbostadshus som är nybyggt eller ombyggt. Byggnaden ska bedömas utifrån:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden,
  • vilka boendekvaliteter den ger,
  • om den har hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval,
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur.

Stadsmiljöpris

Priset delas ut till en nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö som är nybyggd eller ombyggd. Det kan vara en privat eller offentlig byggnad eller grupp av byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum som bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka. Byggnaden eller utemiljön ska bedömas utifrån:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden,
  • om den har hög kvalitet i utförandet,
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur eller  landskapsgestaltning.

Byggnaden eller utemiljön ska inte vara äldre än fem år. Eventuella bygglov och detaljplaner som rör byggnaden eller utemiljön ska ha vunnit laga kraft.

Vinnare 2019

Det vinnande bidraget i kategorin bostadshus blev enbostadshus i Vassbäck, Åsa. Huset är ritat av byggherren Fredrik Ljunggren.

Vallersvikskyrkan i Frillesås blev det vinnande bidraget för kategorin stadsmiljö. Carl-Johan Lindfors är arkitekt och byggherre är Vallersviks ekumeniska församling.

Läs mer om de vinnande bidragen: De vann arkitekturpriset 2019
Se bilder på objekten som var med i årets tävling: Kungsbacka arkitekturpris 2019

Priset ställdes in förra året. De förslag som kom in då kommer att stå kvar inför i år. 

Tidigare pristagare

Arkitekturpriset har funnits sedan 1993 och sedan dess har 26 priser delats ut. Se samtliga vinnare i listan nedan.

Pristagare av Kungsbacka arkitekturpris

Boken Kungsbacka arkitekturpris 20 år

I samband med att arkitekturpriset firade 20 år gav kommunen ut boken Kungsbacka arkitekturpris 20 år. I boken finns alla vinnare presenterade med text och bild, samt vissa av de nominerade bidragen. En del hedersomnämnda byggnader får också plats. Boken hämtar du gratis i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset.