Foto: Victor Ek Foto: Victor Ek

Pristagare Kungsbacka arkitekturpris

Kungsbacka arkitekturpris har delats ut sedan 1993. Här listar vi samtliga vinnare genom åren.

Du kan läsa mer om tidigare pristagare i boken Kungsbacka Arkitekturpris 20 år som du hämtar gratis hos Bygg- och miljöförvaltningen i stadshuset.

2020 Inställt. Inga pristagare.

2019 Enbostadshus, Vassbäck i Åsa(bostadshuspriset)
Arkitekt: Fredrik Ljunggren
Byggherre: Fredrik Ljunggren

2019 Vallersvikskyrkan i Frillesås (stadsmiljöpriset)
Arkitekt: Carl-Johan Lindfors
Byggherre: Vallersviks ekumeniska församling

2018 Bostadshus i Sandlyckan, Kullavik (bostadshuspriset)
Arkitekt: Liljevall arkitekter
Byggherre: Derome Hus AB

2018 Djurhus Noas Ark i Onsala (stadsmiljöpriset)
Arkitekt: what! arkitektur
Byggherre: Onsala församling

2017 Enbostadshus, Rödskärsvägen 4 i Vallda (bostadshuspriset)
Arkitekt: Gajd Arkitekter
Byggherre: Daniel Tiberg

2017 Damm och vattenkanal i Kolla Parkstad (stadsmiljöpriset)
Arkitekt: Norconsult AB
Byggherre: Kungsbacka kommun

2016 Kolla 3:68 i Kolla Parkstad, BRF Utsikten (bostadshuspriset)
Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder
Byggherre: Aranäs Projekt AB

2016 Översvämningsskyddet, Strandgatan (stadsmiljöpriset)
Arkitekt: Norconsult AB
Byggherre: Kungsbacka kommun

2014 Kolla Parkstads förskola
Arkitekt: Metro arkitekter
Byggherre: Kungsbacka kommun 

2013 Enbostadshus Västra hagen, Köpstaden 3:90
Arkitekt: Stefan Rupert, inobi ab och inredningsarkitekt Anna Manteus, MANTEUS nests

2012 Polstjärnan 5
Arkitekt: Semrén & Månsson Arkitektkontor
Landskapsarkitekt: 02Landskap
Byggherre: Aranäs

2011 Varlaskolan 
Arkitekt: Christer Håkansson Norconsult AB
Byggherre: Kungsbacka kommun

2010 Aranäs stadsdel
Arkitekt: Byggnad Liljewall
Arkitekter/Stadsplan Wingårdh Arkitektkontor

2009 Varla 3:22 Bilia
Arkitekter: Johnels Moberg Arkitekter AB
Byggherre: Harry Sjögren Kungsbacka AB

2008 Bukärr 2:95, Seniorbostäderna på Dammlyckevägen 
Arkitekter: Arkitektbyrån AB
Byggherre: NCC

2007  Kolla backe 
Arkitekter: Liljewall Arkitekter AB
Byggherre: Aranäs KB

2006 Aranäsgymnasiet med Kungsbacka Teater 
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor AB
Byggherre: Kungsbacka kommun Service

2005 VillAnn i Bukärr
Arkitekt: Wingårdhs arkitektkontor
Byggherre: Ann och Benny Olsson.

2004 Resecentrum vid stationen i Kungsbacka 
Arkitekt: ABAKO arkitekter AB
Byggherre: Västtrafik

2003 Beiersdorfs processvattenanläggning i Kungsbacka
Arkitekt: Projektplanering, Johanna Karlsson
Byggherre: Beiersdorf

2002  Presseskolan i Presse
Arkitekt: Gunnar Kjellerstedt, White arkitekter AB
Byggherre: Kungsbacka kommun

2001 Fastigheterna Ledet 2:18 och 2:38 på Rödeholme i Onsala
Arkitekt: Göran Knabe
Byggherre: Catharina Hedbrandh, Ledet 2:18, Anders och Lotta Hedbrandh, Ledet 2:38

2000 Villa Peterson i Malevik 
Arkitekt: Sverker Karlsson
Byggherre: Henrik Peterson

1999  Esteten, undervisningslokaler för Aranäsgymnasiet och Kulturskolan i Kungsbacka 
Arkitekt: Christer Håkansson, GF Konsult AB
Byggherre: Kungsbacka kommun

1998  Villa Cullberg i Särö
Arkitekt: Hans Cullberg
Byggherre: Hans Cullberg

1997  Lindens Torg i centrala Kungsbacka
Arkitekt: Arkitekterna AB Krook och Tjäder
Byggherre: NCC Fastigheter

1996 Åsaskolan i Åsa
Arkitekt: Hans Jonsson, Arkitektgruppen AB
Byggherre: Kungsbacka kommun 

1995 Villa Werner i Kullavik
Arkitekt: Stefan Werner
Byggherre: Stefan Werner

1994 Kulturhuset Fyren i centrala Kungsbacka
Arkitekt: Christer Håkansson, GF Konsult AB
Byggherre: Kungsbacka kommun

1993 Kvarteret Idogheten i Kungsbacka
Arkitekt: Arkitekterna AB Krok och Tjäder
Byggherre: Byggtriangeln