Kungsbacka arkitekturpris 2018

Röstningen är nu avslutad och vi sammanställer resultatet. Välkommen på prisutdelning 5 oktober på Tjolöholms slotts höstmarknad.

Varje år delas Kungsbacka arkitekturpris ut. Priset delas ut i de två kategorierna bostadshus och stadsmiljö. Priset har funnits sedan 1993 och delas ut av Byggnadsnämnden. Prisutdelningen är den 5 oktober på Tjolöholms slotts skördefest. Röstningen pågick 20 augusti till 9 september.

Kategori bostadshus

I kategorin för bostadshus tävlar nyligen färdigställda enbostadshus eller flerbostadshus. Det kan även vara en om- eller tillbyggnad.

Bostadshus 1. Villa i Lerkil

Fastighet:  Buera 6:124
Adress: Vallstigen, Lerkil
Arkitekt: Susanne Wikskal
Byggherre: Robert och Susanne Wikskal

Motivering: Ett till platsen väl anpassat hus med ett avskalat, enkelt uttryck och med komplementbyggnader och markarbeten i trä och stenmaterial som tillför och förstärker en rumslighet i den vackra naturen.

 

2. Bostadshus i Sandlyckan/Kullavik

Fastighet: Kyvik 26:35 m.fl.
Adress: Seglarängsvägen m.fl., Kullavik
Arkitekt: Liljewalls
Byggherre: Derome hus AB

Motivering: Som en del i en helhet har arkitekten skapat en modern hustyp med släktskap till traditionell arkitektur i volymer, färg och materialval.

 

3. Flerbostadshus i Kolla Parkstad

Fastighet: Kolla 5:74
Adress: Gnejsvägen 10, Kolla
Arkitekt: Krook & Tjäder
Byggherre: Eksta

Motivering: Arkitekten har genom materialval, känsla för detaljer och variation i fasaduttrycket lyckats skapa en tilltalande byggnad med en genomarbetad och skyddad gårdsmiljö.

 

Kategori stadsmiljö

I kategorin för stadsmiljö tävlar nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö. Det kan även vara en om- eller tillbyggnad.

1. Gatumiljö i Tölö trädgårdar

Fastighet 4:13 m.fl.
Adress: Havtornsvägen m.fl., Tölö.
Arkitekt: Landskapsgruppen
Byggherre: Konsortiet Tölö Ängar; Skanska AB, Eksta AB, Sverigehuset AB och Kungsbacka kommun

Motivering: I ett bostadsområde med varierade hustyper har arkitekten lyckats skapa ett sammanbindande gaturum och mötesplatser för lek, sport och umgänge.

 

2. Djurhus Noas Ark i Onsala

Fastighet: Onsala klockargård 1:5
Adress: Klockaregårdsvägen 38, Onsala
Arkitekt: what! arkitektur
Byggherre: Onsala församling

Motivering: Med traditionella material och kulörer i ett enkelt uttryck har arkitekten skapat en modern miljö för barnverksamhet och utbildning i samklang med naturen och med stor hänsyn till platsens kulturmiljö.

 

3. Verksamhetsbyggnad i Bolsheden

Fastighet: Bolsheden 1:69
Adress: Bolsheden industriväg 40, Kullavik
Arkitekt: Tengbom
Byggherre: Lars Henrik Peterson

Motivering: Med ett enkelt, modern formspråk i svart plåt har arkitekten skapat en elegant byggnad med ett transparant glasparti som lockar betraktaren.