Lära för livet-priset

Varje år delar Kungsbacka kommun ut Lära för livet-priset för betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- samt vuxenutbildning.

Prissumman är 20 000 kronor. Ambitionen är att respektive nämnd, Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad  , inom denna ram ska kunna utse pristagare till 10 000 kronor.  

Genom priset vill nämnderna stimulera till utveckling inom alla delar av skolans verksamhet i Kungsbacka och belöna den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta. 

Alla kan lämna förslag

Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, arbetslag inom skolorna eller en enskild person kan premieras.

Föräldrar, elever, personal och övriga kommuninvånare kan ge förslag till pristagare. 

Förslaget till pristagare ska innehålla

  • Vem eller vilka som ska bli mottagare av Lära för livet-priset.
  • Motivering till eller varför den eller de som ska få priset bedöms värdiga.
  • Vem eller vilka som lämnat förslaget.

Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år.

Den eller de som får priset kan använda prissumman inom sitt verksamhetsområde. 

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämndernas Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de inkomna nomineringarna. Priset delas ut av kommunfullmäktige.

Pristagare 2017

Pedagogerna vid Stegatorps förskola samt Jörgen Näslund och Thomas Ljunggren på Elof Lindälvs yrkesintroduktion fick 2017-års Lära för livet-pris. Läs mer om prisutdelningen

Kontakta gärna