Leva livet-priset

Leva livet-priset delas ut till en person eller en arbetsgrupp inom Vård & Omsorg som har bidragit till att ge våra kunder bättre livskvalitet.

Enskilda och arbetsgrupper

Priset på 10 000 kronor ska fungera som uppmuntran och stimulans för medarbetare inom Vård & Omsorg. Både enskilda medarbetare och en hel arbetsgrupp kan nomineras. Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom något område som har anknytning till förvaltningens verksamhet.

Skapa livsglädje

Priset går till den eller de som bidragit till att ge våra kunder bättre livskvalitet. Det kan till exempel handla om att ha förbättrat arbetet på sin arbetsplats eller främjat samarbetet i arbetslaget. 

Alla kan lämna förslag

Kunder, anhöriga, personal eller andra kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare. När du lämnar in ditt förslag ska du ha med en motivering för varför personen eller arbetsgruppen ska få priset.
Vård & Omsorgs presidium bedömer förslagen och beslutar sedan vem som får priset som delas ut på kommunfullmäktiges möte i november.

Nominering

Skicka in din nominering till:
Förvaltningen för Vård & Omsorg
Box 104 09
434 24 Kungsbacka
Eller via mejl till: vard.omsorg@kungsbacka.se