Leva livet-priset

Leva livet-priset delas ut till en person eller en arbetsgrupp inom Vård & Omsorg som har bidragit till att ge våra kunder bättre livskvalitet.

Enskilda och arbetsgrupper

Priset på 10 000 kronor ska fungera som uppmuntran och stimulans för medarbetare inom Vård & Omsorg. Både enskilda medarbetare och en hel arbetsgrupp kan nomineras. Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom något område som har anknytning till förvaltningens verksamhet.

Skapa livsglädje

Priset går till den eller de som bidragit till att ge våra kunder bättre livskvalitet. Det kan till exempel handla om att ha förbättrat arbetet på sin arbetsplats eller främjat samarbetet i arbetslaget. 

Alla kan lämna förslag

Kunder, anhöriga, personal eller andra kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare. När du lämnar in ditt förslag ska du ha med en motivering för varför personen eller arbetsgruppen ska få priset.

Vård & Omsorgs presidium bedömer sedan förslagen och beslutar vem som får priset som delas ut på ett av kommunfullmäktiges möte under våren 2021.

Nominering

Skicka in din nominering senast den 21 januari 2021 till:

Förvaltningen för Vård & Omsorg
Registrator
Borgmästaregatan 5A
434 32 Kungsbacka

Eller via mejl till: vard.omsorg@kungsbacka.se 

Kontakta gärna