Leva livet-priset

Leva livet-priset är ett pris som delas ut till ett arbetslag inom Vård & Omsorg. Det delas ut till dem som på olika sätta ökat tryggheten, välbefinnandet och livskvalitén för äldre.

Priset delas ut till ett arbetslag som genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat arbetet på sin arbetsplats. Arbetet ska ha förbättrat samarbetet runt omsorgstagaren och bidragit till att stärka professionaliteten i yrkesutövandet. Arbetet ska också ha ökat tryggheten, välbefinnandet och livskvalitén för våra äldre.

Arbetslag

Priset på 10 000 kronor ska fungera som uppmuntran och stimulans för medarbetare inom Vård & Omsorg. Priset kan delas ut både till kommunalt anställda och privatanställda i kommunalt finansierad verksamhet.

Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom något område som har anknytning till nämndens verksamhetsområde. Den kan ske fristående eller i kombination med annan aktivitet. De som tilldelats priset bestämmer närmare på vilket sätt pengarna ska användas. Samma arbetslag kan inte få priset två år i rad.

Alla kan lämna förslag

Omsorgstagare, anhöriga, personal eller andra kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare. När du lämnar in ditt förslag ska du ha med en motivering för varför arbetsgruppen ska få priset. Förslaget ska innehålla vilka som föreslås får priser, motivering till förslaget och vem eller vilka som gett förslaget.

Utvärdering av förslag

Det är nämnden för Vård & Omsorgs presidium som gör en utvärdering av förslagen. Presidiet lämnar sedan ett förslag till nämnden för Vård & Omsorg, som beslutar en vinnare av priset. Priset delas ut av nämndens ordförande vid ett av fullmäktiges sammanträden.

Nominering

Skicka in din nomineringa senast den 30 september 2021.

E-tjänst: Nominera till Leva Livet-priset

Mail: vard.omsorg@kungsbacka.se

Kontakta gärna