Årets förening

Ett pris som tilldelas en förening som är verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde och som har verkat för en stark gemenskap under demokratiska former.

Prissumman, som är på 15 000 kronor och förväntas användas till vidareutveckling inom föreningens område. Prisutdelning sker i mars 2022.

Vad krävs för att vinna priset?

Föreningen ska ha skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett framgångsriks sätt. Det kan till exempel vara att föreningen visat framsteg inom inkludering, integration eller jämställdhet- och värdegrundsarbete. Föreningen ska ha anknytning till kommunen.

Nominera pristagare senast 30 november

Du som privatperson kan nominera en förening till priset. Nominera pristagare här!

Kontakta gärna

Administratör Kerstin Ohlsson
0300-83 78 48
kerstin.ohlsson@kungsbacka.se