Årets förening

Ett pris som tilldelas en förening som är verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde och som har verkat för en stark gemenskap under demokratiska former.

Föreningen ska ha skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett framgångsriks sätt. Det kan till exempel vara att föreningen visat framsteg inom inkludering, integration eller jämställdhet- och värdegrundsarbete. Föreningen ska ha anknytning till kommunen.

Prissumman, som är på 15 000 kronor och förväntas användas till vidareutveckling inom föreningens område.

Nomineringstiden öppnar i september

Du som bor i Kungsbacka har möjlighet att lämna förslag på mottagare av Årets förening. Vi har öppet för att nominera pristagare 13 september - 30 november. Prisutdelning sker i mars 2022.