Ung tjej står med armarna i kors i en klädaffär. I bakgrunden står hennes mamma med klädkassar. Bilden är från ett Facebook-inlägg på temat "Är du mer hållbar än min mamma?" Lovisa och Felix sitter bredvid varandra. Bilden är från Facebook-filmen "Känner du någon som inkluderar" och syftar på social hållbarhet

Hållbarhetspriset

Mellan den 19 oktober och 7 november kan du nominera dina hållbarhetshjältar i Kungsbacka. Med priset vill vi lyfta invånare, företagare eller föreningar som är engagerade inom hållbarhet.

Nomineringen till hållbarhestpriset är nu stängd. Nu väntar prisutdelningen på kommunfullmäktige den 7 december. 

Du kan nominera inom alla tre hållbarhetskategorierna: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Den eller de du nominerar ska vara bosatta i Kungsbacka kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Nominerar du ett företag, förening eller organisation ska de vara etablerade i kommunen. 

Nominera någon någon som...

  • Förbättrar hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Ökar kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Ökar kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Bevarar den biologiska mångfalden.
  • Främjar människors hälsa.
  • Främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Bidrar till att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

När nomineringsperioden är slut kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en eller flera vinnare. Priset delas ut i Kommunfullmäktige 7 december och är totalt på 10 000 kronor. Delas det på flera delas även prissumman. 

Kontakta gärna