Kungsbackas mästare

Priset hette tidigare Kungsbackas kommuns tenntallrik och delas ut av nämnden för Kultur & Fritid.

Priset delas ut till personer som är bosatta i kommunen och som vunnit något av nedanstående mästerskap, individuellt eller i lag.

  • Svensk skolmästare
  • Svensk mästare
  • Svensk juniormästare
  • Nordisk mästare
  • Europeisk mästare
  • Världsmästare
  • Olympisk Mästare

Med Svenska Mästerskap avses Riksidrottsförbundets, RF, mästerskapstävlingar. Det vill säga tävlingen ska vara sanktionerad som mästerskapstävling av RF och det ska vara RF:s plaketter som delats ut. Respektive specialförbund bestämmer vilka tävlingar som är sanktionerade. Kontrollera gärna med ert specialförbund om ni är osäkra.

Priset utdelas endast en gång till en och samma person.

Nomineringstiden öppnar i september 2021

Vi har öppet för att nominera pristagare 13 september - 30 november. Prisutdelning sker i mars 2022.

Uppgifter

Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen ska lämna in ansökan med namn, adress, telefon, födelsedatum, plats, datum, idrott och eventuell klassindelning.

Kontakta gärna