Diarium och arkiv

Diariet är ett register över ärenden och handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen.

Om du vill begära ut en handling så kan du vända dig till respektive förvaltnings registrator. Vissa handlingar och beslut från nämnderna hittar du också under Möten, handlingar och protokoll.

Kontaktuppgifter till registratorer

Sök i diariet

I diariet kan du söka efter nya ärenden från kommunens nämnder och förvaltningar. 

Till en början hittar du ärenden från kommunstyrelsen i diariet. Fler nämnder och förvaltningar kopplas på efter hand.

I webbdiariet publiceras inte:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • ärenden/handlingar som hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen
  • personuppgifter
  • ärenden äldre än 27 november 2019
  • dokument i fulltext

Sök i Kungsbacka kommuns diarie

Sök efter äldre ärenden

Ärenden som är äldre än 2014 söker du här:

Diarium med äldre ärenden

Alla får läsa handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och vi behandlar din förfrågan omgående. Vill du ha fler än 10 kopior, färgkopior eller bestyrkta betyg finns en särskild taxa för detta.

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens myndigheter och kommunala bolag. I arkivet förvaras 1 700 hyllmeter handlingar.

Kommunarkivet