Diarium och arkiv

Diariet är ett register över ärenden och handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen.

Om du vill begära ut en handling så kan du vända dig till respektive förvaltnings registrator. Vissa handlingar och beslut från nämnderna hittar du också på kungsbacka.se under Möten, handlingar och protokoll i vänsterspalten.

Kontaktuppgifter till registratorer

Sök i diariet

I diariet kan du söka  efter information från kommunens nämnder och förvaltningar.

Länk till kommunens webbdiarium 

Så här söker du i diariet

Följ länken här ovan till startvyn. I startvyn klickar du på Diarium i vänsterkanten, då får du upp de fält du kan använda för din sökning. Där kan du bocka för om du vill söka på ärenden eller dokument, välja vilken förvaltning du vill söka på och även skriva in sökord i fritextfältet.

Om du vill få upp en postlista över handlingar och ärenden som kommit till kommunen eller skapats av kommunen låter du fritextfältet var tomt och väljer bara ett datumintervall. För närvarande är Diarium den enda rubriken av de i vänsterspalten som används.

I webbdiariet publiceras inte

  • sekretessbelagda uppgifter
  • ärenden/handlingar som hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen
  • personuppgifter
  • ärenden äldre än juni 2005 (undantag ärenden tillhörande kommunstyrelsen)
  • dokument i fulltext
  • ärenden inom Miljö & Hälsoskydd
  • ärenden inom Plan & Bygg (finns i eget diarie som du hittar nedan)

Sök efter äldre ärenden

Äldre ärenden söker du här:

Länk till diarium med äldre ärenden

Sök bygglovsärenden

För bygglovsärenden finns ett särskilt diarium där du kan logga in och se vad som händer i ditt ärende. För att logga in använder du den inloggning som du fick i din registreringsbekräftelse.

Du kan även logga in som gäst med användarnamn: Allmänhet och lösenord: Diarium.

Ibland behöver diariet uppdateras och kan vara nere en kort stund. Då kan du kontakta Kungsbacka direkt om du vill veta vad som sker i ditt bygglovsärende.

Byggnadsförvaltningens diarium

Alla får läsa handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och vi behandlar din förfrågan omgående. Vill du ha fler än 10 kopior, färgkopior eller bestyrkta betyg finns en särskild taxa för detta.

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens myndigheter och kommunala bolag. I arkivet förvaras 1 700 hyllmeter handlingar.

Läs mer om kommunarkivet