Kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens myndigheter och kommunala bolag. I arkivet förvaras 1700 hyllmeter handlingar.

Äldre handlingar

Den äldre delen innehåller handlingar från och med 1863 och fram till kommunsammanslagningarna 1970 respektive 1973. Enstaka äldre handlingar finns. Handlingar från tiden före 1863 förvaras på Landsarkivet i Lund. Förteckning över dessa hittar du via länken nedan.

Handlingar 1971 och framåt

Den nya delen omfattar handlingar från och med 1971 och framåt.

E-arkiv

Kommunarkivet har ett digitalt slutarkiv (e-arkiv) dit kommunens myndigheter levererar information. E-arkivet omfattar också digitala mellanarkiv som kommunens nämnder ansvarar för och kan leverera information till.

Viss information måste du beställa, från kommunarkivet eller den nämnd som är informationsägare, då den kan vara skyddad av sekretess eller personuppgifter. Sök i kommunens e-arkiv genom att klicka här. Under Dokument kan du ta del av arkivförteckningar som finns för e-arkivet.

Här finns vi

Vill du läsa gamla handlingar är du välkommen till kommunarkivet

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum i Kungsbacka
Arkivet är öppet måndag till fredag. 

Kontakta oss för att bestämma tid.

Kontakta gärna