Kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens myndigheter och kommunala bolag. I arkivet förvaras 1700 hyllmeter handlingar.

Äldre handlingar

Den äldre delen innehåller handlingar från och med 1863 och fram till kommunsammanslagningarna 1970 respektive 1973. Enstaka äldre handlingar finns. Handlingar från tiden före 1863 förvaras på Landsarkivet i Lund. Förteckning över dessa hittar du via länken nedan.

Handlingar 1971 och framåt

Den nya delen omfattar handlingar från och med 1971 och framåt.

Här finns vi

Vill du läsa gamla handlingar är du välkommen till kommunarkivet

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum i Kungsbacka
Arkivet är öppet måndag till fredag. 

Kontakta oss för att bestämma tid.

Kontakta gärna