Kontaktuppgifter till nämndernas registratorer

Bygg- och miljöförvaltningen
Annika Smedhem
0300-83 41 67

Carina Rasmussen
0300-83 42 53
miljoochhalsoskydd.admin@kungsbacka.se


Fredrik Gunnarsson
Lisa Lundberg
byggochmiljo.bygglovadmin@kungsbacka.se 

Kultur & Fritid 
Kerstin Ohlsson
0300-83 78 48
kerstin.ohlsson@kungsbacka.se

Lena Ottosson
0300-83 41 20
lena.ottosson@kungsbacka.se 

Förskola & Grundskola 
Reneé Rydberg
0300-83 41 45
forskola.grundskola@kungsbacka.se

Gymnasium & Arbetsmarknad
Markus Ternblad 
0300-83 41 66
gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se

Individ & Familjeomsorg
Erika Sköld
0300-83 89 78
individ.familjeomsorg@kungsbacka.se 

Kommunstyrelsen 
Kristian Egstedt
0300-83 43 19
kommun@kungsbacka.se  

Service 
Jennie Karnbrink
0300-83 44 28
Simon Englén (12 juli - 22 augusti 2021)
0300-83 41 73
service@kungsbacka.se 

Teknik 
Linda Engqvist
0300-83 45 21
teknik@kungsbacka.se 

Vård & Omsorg 
Cecilia Wahlgren
0300- 83 82 01
vard.omsorg@kungsbacka.se