Fakta om kommunen

Kommunal service - kontaktuppgifter och öppettider

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, mitt emot Kungsbacka resecentrum.

Förvaltningar finns även på adresserna Borgmästaregatan 5 och 6, Teknikgatan 12, Nygatan 17 samt på Vägmästaren, som ligger mellan Syrengatan och Varbergsvägen.

Postadress: Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka

Telefon: Kundcentret Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00

E-post: info@kungsbacka.se

Webbplats: www.kungsbacka.se

Öppettider i stadshuset
måndagar 8–18
tisdagar-torsdagar 8–17
fredagar klockan 8–15

Snabbfakta om kommunen

Areal: Total areal 900 km2 , landareal 611 km2 . Digital karta finns på www.kungsbacka.se/karta. Kartbok över kommunen kan du köpa hos Plan & Bygg i stadshuset.

Befolkning: 80 054 invånare i augusti 2016, varav 20 000 i Kungsbacka stad. Under 2015 ökade befolkningen med 854 personer. Invånarnas ålder: 27 procent är mellan 0 och 20 år 54 procent är mellan 21 och 64 år 19 procent är över 65 år.

Boende: 71 procent bor i småhus, 21 procent bor i hyreshus och 8 procent bor i lägenheter med bostadsrätt. Det finns 30 290 hushåll i kommunen.

Utbildningsnivå: 48 procent av kvinnorna har högskoleutbildning. Siffran för männen är 39 procent.

Pendling: 20 700 invånare åker varje dag till en annan kommun för att arbeta och 7 200 personer kommer från andra kommuner för att arbeta här.

Medelinkomst: I genomsnitt 354 000 kronor per år. Männen tjänar 417 000 kronor och kvinnorna 292 000.

Antal företag: Cirka 8 800. De flesta är små och medelstora och 85 procent av företagen har 1-4 anställda.

Stora arbetsgivare: Kungsbacka kommun har 6 300 anställda. Region Halland har 650 anställda.

Kommunägda företag: Helägdt företag är Eksta Bostads AB och delägda företag Kungsbacka Innerstads AB och HallWan AB

Kommunägd stiftelse: Stiftelsen Tjolöholm

Vapen: Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.