Fakta om kommunen

Kommunal service - kontaktuppgifter och öppettider

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, mitt emot Kungsbacka resecentrum.

Förvaltningar finns även på adresserna Borgmästaregatan 5 och 6, Teknikgatan 12, Nygatan 17 samt på Vägmästaren, som ligger mellan Syrengatan och Varbergsvägen.

Postadress: Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka

Telefon: Kundcentret Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00

E-post: info@kungsbacka.se

Webbplats: www.kungsbacka.se

Öppettider i stadshuset
måndagar 8–18
tisdagar-torsdagar 8–17
fredagar klockan 8–15

Snabbfakta om kommunen

Areal: Total areal 900 km2 , landareal 611 km2 . Digital karta finns på www.kungsbacka.se/karta. Kartbok över kommunen kan du köpa hos Kungsbacka direkt i stadshuset.

Befolkning: 83 348 invånare den 31 december 2018, varav 23 000 i Kungsbacka stad. Under 2017 ökade befolkningen med 1 362 personer. Invånarnas ålder: 27 procent är 0-19 år, 54 procent är 20-64 år och 19 procent är över 65 år.

Boende: 71 procent bor i småhus, 21 procent bor i hyreshus och 8 procent bor i lägenheter med bostadsrätt. Det finns 32 700 hushåll i kommunen.

Utbildningsnivå: 50 procent av kvinnorna har högskoleutbildning. Siffran för männen är 40 procent.

Pendling: 21 100 invånare åker varje dag till en annan kommun för att arbeta och 7 900 personer kommer från andra kommuner för att arbeta här.

Medelinkomst: I genomsnitt 389 000 kronor per år. Männen tjänar 449 000 kronor och kvinnorna 328 000.

Antal företag: Cirka 10 000. Nästan 70 procent av företagen är färre än 20 anställda och 50 procent är färre än 10.

Stora arbetsgivare: Kungsbacka kommun har drygt 7 900 anställda. 

Kommunägda företag:  Eksta Bostads AB 

Kommunägd stiftelse: Stiftelsen Tjolöholm

Vapen: Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.