Stadshuset i Kungsbacka

Fakta om kommunen

Kommunal service - kontaktuppgifter och öppettider

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, mitt emot Kungsbacka resecentrum.

Förvaltningar finns även på adresserna Borgmästaregatan 5 och 6, Teknikgatan 12, Nygatan 17 samt på Vägmästaren, som ligger mellan Syrengatan och Varbergsvägen.

Postadress: Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka

Telefon: Kundcentret Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00

E-post: info@kungsbacka.se

Webbplats: www.kungsbacka.se

Öppettider i stadshuset
måndagar 8–18
tisdagar-torsdagar 8–17
fredagar klockan 8–15

Snabbfakta om kommunen

Areal: Total areal 900 km2 , landareal 607 km2 . Digital karta finns på www.kungsbacka.se/karta. Kartbok över kommunen kan du köpa hos Kungsbacka direkt i stadshuset.

Befolkning: 83 348 invånare den 31 december 2018, varav 23 000 i Kungsbacka stad. Under 2017 ökade befolkningen med 1 362 personer. Invånarnas ålder: 26 procent är 0-19 år, 54 procent är 20-64 år och 20 procent är över 65 år.

Boende: 67 procent av invånarna bor i eget hus. 15,3 procent bor i hyreslägenheter och 8,5 procent i lägenheter eller hus med bostadsrätt. År 2018 fanns det 33 736 hushåll i kommunen.

Utbildningsnivå: 51 procent av kvinnorna har högskoleutbildning. Siffran för männen är 40 procent.

Pendling: 23 169 invånare åker varje dag till en annan kommun för att arbeta och 7 902 personer kommer från andra kommuner för att arbeta här.

Medelinkomst: I genomsnitt 399 000 kr per år. Männen tjänar 459 000 kr och kvinnorna 339 000 kr.

Antal företag: Cirka 10 000. Nästan 70 procent av företagen är färre än 20 anställda och 50 procent är färre än 10.

Stora arbetsgivare: Kungsbacka kommun har drygt 7 900 anställda.

Kommunägda företag: Eksta Bostads AB med dotterbolaget Tempohus

Vapen: Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.