Barista som gör en kopp kaffe

Arbetsmarknad

Statistikunderlaget kommer framförallt från Statistiska Centralbyrån som tillhandahåller regional statistik. Den senast insamlade statistiken är från 2017-2019.

Företagande

Vi har ungefär 10 000 företag i Kungsbacka kommun. Kungsbacka har en hög andel som jobbar i små företag och låg andel som jobbar i större företag. Nästan 70 procent av företagen är färre än 20 anställda och 50 procent är färre än 10.

Kommunen största arbetsgivaren

Kungsbacka kommun är den största arbetsgivaren med drygt 7 900 anställda.

Region Halland är en annan stor arbetsgivare med 650 anställda och med ansvar för bland annat närsjukvården.

Många har arbete

42 198 invånare i åldern 16 år och uppåt har arbete. De flesta män arbetar inom produktion, handel och byggverksamhet eller med företagstjänster, de flesta kvinnor inom vård och omsorg, utbildning eller handel. 

Medelinkomst

Medelinkomsten för hela befolkningen i kommunen är 399 000 kronor per år. Männen tjänade 459 000, medan kvinnorna tjänade 339 000. 

Pendling

I genomsnitt åker varje dag 23 169 invånare till en annan kommun för att arbeta och 7 902 personer kommer till Kungsbacka för att arbeta.

Arbetslösa i kommunen 

I Kungsbacka var 3 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i oktober 2019. I Halland var siffran 5 procent och i hela Sverige 6 procent.

Bland unga mellan 20 och 24 år i Kungsbacka var 4 procent arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. I Halland var siffran 6 procent och i hela Sverige 7 procent.