Ekonomi

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda och det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas. 

Så här får kommunen in sina pengar

  • Skatter 
  • Statsbidrag och andra bidrag 
  • Avgifter, som invånarna betalar för till exempel förskola, äldreomsorg, vatten, avlopp och avfall

Under 2019 betalade invånarna i Kungsbacka in drygt 4 661 miljoner kronor i skatt till kommunen.

Så här fördelar vi dina skattepengar

 

Laddar in Skattekollen...
Laddar...

Skattekollens siffror kommer från 2019

2020 var starkt präglat av coronapandemin och det påverkade även ekonomin. Därför baseras siffrorna i skattekollen på bokslutet 2019, för att visa ett normalår. 

Du kan läsa mer om hur siffrorna såg ut år 2020 i kommunens årsredovisning. Du kan även läsa mer i den öppna databasen kolada.se. I kolada finns en mängd nyckeltal för alla landets kommuner och regioner. 

Kontakta gärna