Kungsbacka kommuns budget

Varje år i juni beslutar kommunfullmäktige om kommunbudgeten för de kommande tre åren. Kommunbudgeten innehåller omvärldsanalys, kommunfullmäktiges prioriterade mål och ekonomiska ramar.

Kungsbacka kommuns budget finns att läsa nedan.

Kommunbudget 2022–2024 (pdf)

Kommunbudget 2021–2023 (pdf)

Kommunbudget 2020–2022 (pdf)

Kommunbudget 2019–2021 (pdf)

Kommunbudget 2018–2020 (pdf)

Kommunbudget 2017–2019 (pdf)

Kommunbudget 2016–2018 (pdf)

Kommunbudget 2015–2017 (pdf)

Kommunbudget 2014–2016 (pdf)

 

Uppföljning av mål och ekonomi

I april och augusti varje år samt i årsredovisningen följer vi upp hur kommunen uppfyller målen och klarar ekonomin. 

  • Rapporten Uppföljning och prognos görs för perioden 1 januari-30 april 
  • Delårsrapporten görs för perioden 1 januari-31 augusti 
  • Årsredovisningen, där hela årets resultat presenteras, publiceras i maj varje år.

Kommunens uppföljningsrapporter

Kommunens årsredovisningar

Kontakta gärna