Kungsbacka kommuns budget

Varje år i juni beslutar kommunfullmäktige om kommunbudgeten för de kommande tre åren. Kommunbudgeten innehåller omvärldsanalys, kommunfullmäktiges prioriterade mål och ekonomiska ramar.

Kungsbacka kommuns budget finns att läsa nedan.

Kommunbudget 2020–2022

Kommunbudget 2019–2021

Kommunbudget 2018–2020

Kommunbudget 2017–2019

Kommunbudget 2016–2018

Kommunbudget 2015–2017

Kommunbudget 2014–2016

 

Uppföljning av mål och ekonomi

I april och augusti varje år samt i årsredovisningen följer vi upp hur kommunen uppfyller målen och klarar ekonomin. 

  • Rapporten Uppföljning och prognos görs för perioden 1 januari-30 april 
  • Delårsrapporten görs för perioden 1 januari-31 augusti 
  • Årsredovisningen, där hela årets resultat presenteras, publiceras i maj varje år.

Kommunens uppföljningsrapporter

Kommunens årsredovisningar

Kontakta gärna