Nämndernas budgetar

Kommunstyrelsen och de politiska nämnderna gör varje år en budget för de kommande tre åren. I budgeten beskriver nämnden vad man planerar att göra och hur man ska använda de budgeterade pengarna.

Budgeten ger en bra bild av vilket ansvar nämnderna har, vilken service man erbjuder, vad man ska investera i och vad den dagliga servicen kostar.

Budget för 2021

Budget för 2020

Budget för 2019

Budget för 2018

Budget för 2017

Kontakta gärna