Kommunalskatt

På varje hundralapp du tjänar betalar du 32,15 i kommunalskatt, varav 21,33 är skatt till kommunen och 10,82 till regionen för bland annat sjukvård. 

Om du är medlem i Svenska Kyrkan betalar du dessutom kyrkoavgift på mellan 85 öre och 1,43 kronor, beroende på i vilken församling du bor. Är du medlem i ett annat trossamfund betalar du en krona per hundralapp om samfundet tar ut avgiften via skatten.

Alla betalar begravningsavgift

Alla, även om du inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift på mellan 11 och 23 öre, beroende på i vilken församling du bor. 

Statlig skatt 

Alla som har en inkomst över 430 200 kronor betalar 20 procent i statlig skatt och över 625 800 i inkomst betalar man 25 procent i statlig skatt.

Vilka skatter och avgifter ni betalar i den församling där du bor, finns under länken Skattetabeller nedan.  

Kontakta gärna