Marknad på Kungsbacka torg

Historia

Viktiga årtal

 • Vid freden i Brömsebro 13 augusti 1645 fick Danmark lämna över Halland till Sverige. Sverige skulle förvalta Halland i 30 år.  
 • Vid freden i Roskilde 1658 fick Sverige Halland helt och hållet.
 • 1683 införs svensk lag.
 • 1846 förstördes hela Kungsbacka stad i en brand.
 • 1865 fick Kungsbacka sitt första stadsfullmäktige.
 • 1888 invigdes järnvägen.
 • 1897 fick Kungsbacka ny vattenledning.
 • 1935 rådhusrätten upphörde och överfördes till Fjäre härads domsaga.
 • 1967 slogs många kommuner samman i Sverige. Då bildades kommunerna Kungsbacka, Tölö, Särö, Onsala, Fjärås och Löftadalen.
 • 1972 flyttades domsagan till Varberg och blev Norra Hallands tingsrätt.
 • 1969 gick kommunerna Kungsbacka och Tölö ihop till en kommun.
 • 1971 blev Särö en del av Kungsbacka kommun.
 • 1974 slogs kommunerna Kungsbacka, Onsala, Fjärås och Löftadalen samman och bildade nuvarande Kungsbacka kommun.

Sammanställt av Bo Lindgren
Tidigare chef på mark- och bostadskontoret i Kungsbacka kommun