Kungsbacka kyrka

Kungsbackas tidiga historia

Dagens Kungsbacka kommun består i stort sett av det gamla Fjäre härad. Men Lindome församling som ingick i Fjäre härad, ingår inte i Kungsbacka kommun.

Man tror att Fjäre kan härledas från folkstammen fervir som den östgotiske historikern Jordanes beskrev på 500-talet.

Efter det finns inga skriftliga källor från häradet förrän fram mot 1100-talet, då det danska riket blev en stat där Halland ingick.

Att Halland kom att bli en del av Danmark var ganska naturligt, då det var lättare att färdas till sjöss än att ta sig fram på de dåliga vägarna.

Stor befolkning på 1200-talet

Den första tillförlitliga skriftliga källan som beskriver Fjäre härad är kung Valdemars Jordebog från 1231. Jordebogen innehåller listor över vilken skatt människor betalade och ur dem kan man mer eller mindre säkert utläsa att Fjäre härad hade en stor befolkning.

Mellan 9 000 och 12 000 invånare bodde i häradet beroende på hur många personer man tror ingick i varje hushåll.

Jordebogen visar också att det fanns två marknadsplatser, en i Onsala och en vid Tölö kungsgård. Marknadsplatsen vid Tölö kungsgård var säkerligen belägen intill kyrkan på Kungsbacka torg. Den bör därför vara början till Kungsbacka stad. 

1600-talets Kungsbacka på tidigaste kartan

Den äldsta kartan över Kungsbacka härrör från 1600-talets mitt och visar stadsområdet med kvarter, gator, torg, kyrka och befästningsanläggningar. Kartan ritades förmodligen kort efter freden i Brömsebro 1645, då Halland blev svenskt. 

Sammanställt av Bo Lindgren 
Tidigare chef på mark- och bostadskontoret i Kungsbacka kommun