Fjärås blir grundvattentäkt

Under tidigt 60-tal började kommunen ta vatten från Fjärås grundvattentäkter och sjön Lygnern. Dricksvattnet pumpades till reservoaren i Tölöberg. Högreservoaren i Kungsbacka togs i drift 1967 liksom huvudtrycksstationen i Hammerö och en lågreservoar i Fjärås. 1968-69 byggdes ledningsnätet ut till Onsala och Särö.  

Ny pump och nya brunnar togs i drift

Under 70- och 80-talen byggdes anläggningen i Fjärås ut, ytterligare en grundvatttenpump och två grundvattenbrunnar togs i drift. Ledningsnätet kapacitet förstärktes och nya reservoarer byggdes ute i kommunen.  

1991 byggdes tryckstegringsstationen i Hammerö ut och datoriserades. 1994 stod det nya vattenverket i Fjärås Bräcka klart. Drygt 99 procent av kommunens vatten produceras i Fjärås. Härifrån levereras varje år 3,6 miljoner kubikmeter vatten via ett ledningsnät som är 500 kilometer.

Vatten av högsta kvalitet

Vattnet är så rent att endast en kemikalie behöver tillsättas för en smärre justering av ph-värdet. Vattnet är mjukt och man behöver bara låg dosering av tvätt- och diskmedel. Kungsbackabon förbrukar i snitt 175 liter vatten per dygn.

Kungsbackas vatten är ett av Västsveriges allra godaste.

Kontakta gärna

Process- och driftsingenjör Ulf Carlsson
0300-83 41 48
ulf.carlsson@kungsbacka.se

Inspektör livsmedel Marianne Löfgren
0300-83 46 88
marianne.lofgren@kungsbacka.se