Skyddshelgonet Sankta Gertrud

Gertrud föddes enligt legenden år 626 i Landen, en liten stad i Belgien. Hennes far var en mycket rik och mäktig man.

Han dog när Gertrud var 15 år och hennes mor drog sig då tillbaka till en lantegendom i Nivelles, strax söder om Bryssel. Sin förmögenhet donerade hon till kyrkan och ett kloster byggdes på egendomen. Gertrud togs in i klostret och hon blev vid 21 års ålder abbedissa.

Gertrud levde ett fromt liv med hårt arbete. Redan under hennes livstid spreds legender om mirakel hon utfört, främst för att bota sjuka och hjälpa fattiga människor.

Sankta Gertrud betraktades också tidigt som ett skyddshelgon för väg- och sjöfarande. Det blev en tradition att före en längre resa tömma en skål till hennes minne, helst med friskt källvatten – senare godtogs även vin.

I Kungsbacka sedan 1500-talet

I Kungsbacka möter vi Sankta Gertrud första gången på 1500-talet. Kyrkan på Kungsbacka torg var helgad åt henne. Den förstördes senare, men konturerna finns idag utmärkta i torgets stenläggning. 

Redan från 1584 finns Sankta Gertrud med i Kungsbackas sigill. Det vapen vi har idag bygger på stadsvapnet från 1750.  

Sankta Gertrud håller en stav i den högra handen och en bägare i den vänstra. Staven är en sådan som bars av biskopar och abbedissor. I bägaren finns hennes minne. 

Gertrud dog den 17 mars år 664 och helgonförklarades i början av 1200-talet.

Källa: Ragnar F Wennerberg  Sankta Gertrud - Kungsbackas skyddshelgon, 1989

Kontakta gärna