Inloggning för elever och vårdnadshavare

Höstterminen 2019 börjar vi använda ett nytt pedagogiskt IT-stöd i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Systemet heter Vklass och det innehåller bland annat verktyg för att följa upp barn och elevers lärande, dokumentation samt samarbetsytor för både pedagoger och elever.

I för- och grundskola kommer Vklass att ersätta systemen Unikum och Skola24. För gymnasiet ersätter systemet Fronter och Skola24.

Enklare att samarbeta och följa lärandet över tid

Det nya IT-stödet innebär att det blir enklare att samarbeta eftersom vi använder ett gemensamt system. Det blir också lättare att följa en elev över tid. I systemet kan vårdnadshavare följa sitt barns kunskapsutveckling och ta del av information från förskolan och skolan.  Det blir också ett system mindre för vårdnadshavare och elever att hantera eftersom frånvaroanmälan kommer göras i Vklass och inte som nu i Skola 24. Vklass finns även som app.

Som vårdnadshavare kan du till exempel

  • Anmäla frånvaro
  • Se ditt barns schema
  • Kommunicera med ditt barns lärare
  • Följa ditt barns kunskapsutveckling över tid

Som elev kan du till exempel

  • Se ditt schema och planera i kalendern
  • Se prov och uppgifter samt samarbeta vid grupparbeten
  • Lämna in uppgifter
  • Hämta information om utbildning, kurser och fördjupningar

Lärare kommer att lägga ut undervisningsmaterial, veckoplanering och information till elever och vårdnadshavare.

Inloggning

Från och med i höst kommer elever och vårdnadshavare kunna logga in och börja använda systemet. 

För de barn som har fått en ny plats på förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare kan registrering av schema göras i Vklass tidigast två veckor innan barnet börjar sin placering. Det gäller även de barn som ska byta förskola eller fritidshem. Startar barnet sin placering den 5 augusti är det alltså möjligt att logga in först den 22 juli. 

Manual för att logga in i Vklass

Manual för att logga in i Vklass (elev)

Instruktion för att lägga grundschema och ändra schema i Vklass

Manual för att logga in i Vklass (engelska)

Manual för att logga in i Vklass (arabiska)