Fler språk/Other languages

På kungsbacka.se har vi information om kommunens service på engelska, våra vanligaste modersmålsspråk och Sveriges minoritetsspråk.

Via rubriken Other languages längst upp på alla sidor på kungsbacka.se hittar du kortfattad information om kommunens service på de vanligaste modersmålsspråken i Kungsbacka: arabiska, persiska, polska, somaliska, thailändska och tigrinska. Där hittar du även kortare information om kommunens service på Sveriges minoritetsspråk.

På den engelska delen av kungsbacka.se hittar du en stor del av informationen som finns på den svenska delen av vår webbplats, översatt till engelska. Den engelska sajten hittar du längst upp på alla sidor på kungsbacka.se, via rubriken In English.

Information about Kungsbacka Municipality in various languages

On our website you can find brief information about Kungsbacka municipality in various languages: Arabic, Persian, Polish, Somali, Thai, Tigrinya and Sweden’s national minority languages. You can always reach the information by clicking on the link Other languages on the top of each page of this website.

You can find more information in English on our English website. You can always reach the information by clicking on the link In English on the top of each page of this website.