Regler för sociala medier

När du ställt en fråga eller lämnat en synpunkt i våra sociala medier kontaktar vi den som har hand om det som frågan gäller. Sedan svarar vi så snart vi kan. För komplexa frågor som ofta resulterar i följdfrågor och som kräver en nyanserad dialog förbehåller vi oss rätten att hänvisa till andra kontaktvägar.

Alla inlägg på våra sociala medier blir allmänna handlingar. Det innebär att alla som är intresserade kan få läsa alla inlägg.

Inlägg som innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska förhållanden flyttar vi bort från kanalen och fortsätter dialogen via telefon, e-post eller brev.

Inlägg som strider mot lagar eller på annat sätt är olämpliga tas bort. Detta gäller bland annat inlägg som innehåller:

  • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska eller andra trakasserier
  • våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott
  • olovlig användning av upphovsrättsligt skyddat material
  • material som strider mot personuppgiftslagen
  • svordomar eller obscena ord
  • kommersiella budskap eller reklam
  • politiska budskap
  • inlägg som på annat sätt kan upplevas som olämpliga


När du kommenterar ett inlägg ska dina kommentarer hålla sig till ämnet. Inlägg som inte håller sig till ämnet tas bort.

När vi anser det nödvändigt talar vi om i kanalen att vi tagit bort ett inlägg.

Personer på bilder som Kungsbacka kommun tagit har fått information om att bilderna kommer att visas via internet. Bilder på barn och ungdomar under 15 år publiceras efter att föräldrarna givit sitt tillstånd.

Kontakta gärna