Kemikalier

Genom Kungsbackas kemikalieplan arbetar vi för att minska den exponering av farliga kemikalier som våra anställda och kommuninvånare utsätts för. I kemikalieplanen har vi särskilt fokus på barn och unga, samt ofödda barn genom att fokusera på kvinnor i fertil ålder.

Vår första kemikalieplan antogs 2017 och uppdaterades 2021. Anledningen till att vi från början antog en kemikalieplan är att förekomsten av farliga kemikalier är ett växande problem i samhället och leder till problem för både miljön och människan. Det vill vi hjälpa till att undvika. 

Exempel på vad vi gjort sedan 2017: 

  • Förskolan: Fasat ut farliga ämnen i våra förskolemiljöer genom att rensa bort saker som äldre mjuka plastleksaker som innehöll farliga mjukgörare och bly. I arbetet byts även golv som innehöll olämpliga kemikalier. Vi har ökat kunskapen hos förskolepersonal
  • Lokalvård: Vi har arbetat med att byta ut hälso- eller miljöfarliga rengöringsprodukter och tvål till miljömärkta färg- och parfymfria alternativ. Nästan 99 procent av lokalvårds produkter är nu miljömärkta
  • Alla våra verksamheter: Inventerat kemiska produkter inom kommunens verksamheter och gallrat bort mängder av farliga kemikalier från alla våra verksamheter
  • Alla våra verksamheter: Infört ett nytt kommungemensamt kemikaliehanteringssystem där vi enklare kan hålla koll på vilka produkter vi använder och vilka som behöver bytas ut
  • Alla våra verksamheter: ställt skarpa kemikaliekrav på de nya varor och byggmaterial som köpts in till kommunens verksamheter

Exempel på nya områden samt områden som vi fortsätter arbeta aktivt med:

  • Inköp av varor och när vi bygger nytt: vi väljer produkter som kan användas under lång tid utan negativ påverkan
  • Alla våra verksamheter: Plast som prioriterat fokusområde
  • Alla våra verksamheter: Högfluorerade ämnen  läggs till som en grupp ämnen att fasa ut våra verksamheter. Dessa ämnen kan finnas i non-stick-material som kan finnas i exempelvis bakplåtspapper, kokkärl och i impregnering i textil 
  • Alla våra verksamheter: Kommungemensamma rutiner för säker kemikaliehantering införs

Kemikalier att undvika 

I kemikalieplanen beskriver vi olika vilka ämnesegenskaper vi ska fasa ut. Läs gärna mer under utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen i kemikalieplanen som du hittar under dokument.

Vad innebär vår kemikalieplan?

Kemikalieplanen är ett styrande dokument för alla förvaltningar och kommunala bolag i Kungsbacka. Att det är ett styrande dokument betyder att det är ett dokument som styr kommunens verksamhet och ger vägledning i förvaltningarnas arbete. Då det är en plan är det även ett dokument som beskriver hur vi ska agera för att nå ett visst resultat. 

Har du frågor om kemikalieplanen?  

Kontakta Anna Hallin, hållbarhetssamordnare på inköp 
anna.hallin@kungsbacka.se