Samordnad varudistribution

Minskad miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö och en ökad trafiksäkerhet. Det är några av vinsterna när kommunen samordnar transporterna av varor till förskolor, skolor och boenden.

I Kungsbacka tog kommunfullmäktige 2014 beslut om att samordna transporterna med målet att begränsa kommunens klimatpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp. Efter avslutad upphandling stod det klart att företaget Postnord fick uppdraget att samordna och transportera kommunens varor och 31 oktober 2016 gick startskottet.

Bättre miljö och ökad trafiksäkerhet

Samordnad varudistribution innebär att kommunens leverantörer kör ut sina respektive varor till en distributionscentral. På distributionscentralen lastas de olika varorna tillsammans så att det som ska till samma arbetsplats körs ut samtidigt med lastbilar som drivs av biogas. Inledningsvis samordnas transporterna av livsmedel och under våren 2017 kommer fler varugrupper och arbetsplatser i kommunen att kopplas på.