Så påverkar Kungsbackaborna klimatet

Som en del av sin masteruppsats vid Lunds universitet tog Julia Nordström 2018 fram siffror för hur en typisk Kungsbackabo påverkar klimatet.

Siffrorna togs fram genom Julia Nordsrtöms masteruppsats i tillämpad klimatstrategi på Lunds universitet. Resultatet visar att flyg samt livsmedelskonsumtion står för den största delen av invånares klimatpåverkan. I kommunens verksamhet handlar det i huvudsak om livsmedelsinköp och vattenförsörjning. 

Flygresor och livsmedel i topp

Resultatet i uppsatsen visar att Kungsbackabornas flygresor och livsmedelskonsumtion släpper ut dubbelt så mycket växthusgaser som all biltrafik och tunga transporter, all elanvändning och all förbränning av fossila och förnybara bränslen släpper ut sammanlagt i kommunen. 

Andra resultatet i uppsatsen är att konsumtion av kött, mjölk, ost och ägg står för 39 % av utsläppen från livsmedelskonsumtion i Kungsbacka. 

– Enkelt förklarat har min metod byggt på ekonomiska siffror från Statiska centralbyrån över hur mycket en typisk Kungsbackabo spenderar på olika typer av varor. Varje vara har sedan ett index för utsläppsintensitet och genom att multiplicera indexet med hur mycket varan konsumeras får jag resultatet som visar koldioxidutsläppens omfattning, berättar Julia. 

Flyger längre än medelsvensken

Julia har också kartlagt en typisk kungsbackabos flyglängd per år. Med hjälp av nationell resvaneundersökning har hon tagit fram resultatet och kunnat jämföra det med medelsvenskens flygpåverkan.

– Medelkungsbackabons koldioxidutsläpp från flyg är nästan 40 procent högre än medelsvenskens, säger Julia. 

Kommunens egen verksamhet

Även siffror för konsumtion från kommunens egen verksamhet finns beräknat i uppsatsen och visar att livsmedel, vattenförsörjning och avfallshantering står för de största utsläppen. 

Uppsatsens metod 

Metoden som använts i uppsatsen är relativt enkel men ger en god indikation på hur stora utsläppen är inom de utvalda områdena. Dessutom synliggörs de utsläpp som "exporteras bort" genom att exempelvis handla varor som producerats i andra länder. 

Julias samarbete med Kungsbacka tog form genom organisationen Miljöbron, som matchar universitetsstudenter med företags och organisationers behov av miljöarbete.