Naturvårdsplan

I Kungsbacka kommun har vi en naturvårdsplan.

Projekt i Rolfsån

Kungsbacka kommun samarbetar med tre kommuner och länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland för att skapa fria vandringsvägar för lax, öring och ål i Rolfsån. Rolfsålaxen är unik och Fiskeriverket har klassat den som särskilt skyddsvärd.

Tidigare har de havsvandrande fiskarna bara kunnat ta sig från havet upp genom Rolfsån och Stensjön till Ålgårda kraftverk. Tack vare de två fiskvägar som har byggts vid Ålgårda kraftverk kan nu fiskarna ta sig förbi kraftverket.

Fiskräknare Ålgårda

Mer om fiske i kommunen

Lona-bidrag

Lona står för lokala naturvårdssatsningen. Det är ett bidrag man kan söka hos Naturvårdsverket för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Vem som helst kan registrera ett Lona-projekt, men det är kommunen som ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. Därför måste idéerna vara förankrade hos kommunekologerna. Du når dem via kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se

Sista dagen för kommunen att ansöka för nästa år är 1 december. Länsstyrelsen, som får pengar av Naturvårdsverket, beslutar om vilka som får bidrag.

När du har varit i kontakt med kommunekologerna anmäler du ditt projekt på Naturvårdsverkets Lona-sida

Lova-bidrag

Lova står för lokala vattenvårdsprojekt, framför allt tänkt för att minska övergödningen. Till skillnad från Lona-bidraget söker man Lova-bidraget direkt hos länsstyrelsen. Havs- och vattenmyndigheten fördelar ut pengar till Länsstyrelserna som prioriterar mellan inkomna ansökningar och betalar ut pengarna.

Sök Lova-bidrag

Dokument