Globala målen i Kungsbacka

Hur hållbara är vi i Kungsbacka egentligen? Här kan du se hur Kungsbacka ligger till med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi pekar ut vilka mål vi behöver arbeta mer med och berättar om några exempel på vad vi jobbar med just nu.