Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kungsbacka har en bred variation i näringslivet och fortsatt låg arbetslöshet. Vi minskar mängden pengar som betalas ut i försörjningsstöd och vi ser flera nytänkande vägar till arbete eller sysselsättning.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

    +

    Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

    Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället. 

    Läs mer om målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt på globalamålen.se

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Så jobbar vi för att nå målet anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Lätt & Rätt

Nyfiken på mer? Kontakta Mia Hultman
mia.hultman@kungsbacka.se