Bekämpa klimatförändringarna

Verksamheter och fastighetsägare i kommunen behöver i större utsträckning använda sig av fossilfri uppvärmning och förnyelsebar el. Körsträckan både per bil och invånare minskar och samtidigt ökar elbilsandelen. Trots detta behöver vi öka takten för att ställa om till en mer förnyelsebar fordonspark.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

 • Så definierar FN målet Bekämpa klimatförändringarna

  +

  Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

  Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

  Läs mer om målet Bekämpa klimatförändringarna på globalamålen.se

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Så jobbar vi för att bekämpa klimatförändringarna 

Gemensam fordonshantering

Nyfiken på mer? Kontakta Christer Lindström

christer.lindstrom@kungsbacka.se

Samordnad varudistribution – vår största miljösatsning någonsin

Kommunen har en central dit alla våra leverantörer kör varorna som vi beställer. Där lastas alla varorna om, så att det som ska levereras till samma arbetsplats körs ut samtidigt. Detta innebär att varuleveranser anländer samtidigt i en och samma lastbil istället för flera olika. Så har det fungerat sedan november 2016. 

Vinster med Samordnad varudistribution:

 • Vi får en minskad miljöpåverkan genom färre transporter och möjlighet att ställa krav på miljövänligare fordon
 • Bättre arbetsmiljö för personal som tar emot färre leveranser
 • Bättre trafiksäkerhet kring kommunens lokaler
 • Minskad tung trafik i kommunen
 • Bättre förutsättningar för små, lokala leverantörer vid upphandlingar, eftersom de bara behöver leverera varor till ett ställe

Nyfiken på mer? Kontakta Joakim Carlsson

joakim.carlsson@kungsbacka.se