Ekosystem och biologisk mångfald

Utarmningen av biologisk mångfald kommer likt klimatförändringarna smygande – det blir inte katastrof över en natt. Inte annat än för just den växten eller det djuret som försvinner.
  • Så definierar FN målet Ekosystem och biologisk mångfald

    +

    Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

    Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

    Läs mer om målet  Ekosystem och biologisk mångfald på globalamålen.se

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Så jobbar vi med målet ekosystem och biologisk mångfald

Kemikalier och kemiska ämnen - en giftfri kommun

Farliga kemikalier är ett växande problem i samhället och leder till problem för både miljön och människan. Det vill vi hjälpa till att undvika. Vi har angit en kemikalieplan där det står vilka typer av ämnen vi måste minska eller ta bort helt från våra verksamheter. 

Det långsiktiga målet är att Kungsbacka ska vara en giftfri kommun. 

Läs mer om Kemikalier i Kungsbacka kommun

Hejdå plastpåsar

2018 tog lokalvården plastpåsarna i många av papperskorgarna i kommunens lokaler. Jämfört med 2017 använde kommunen en halv miljon färre plastpåsar (519 900 stycken) under 2018. Vi sparade nästan tre ton plast. Det goda resultatet ledde till gjorde att vi fortsättningsvis väljer att inte sätta plastpåsar i papperskorgarna.

Läs mer om hur vi sa hejdå till tre ton plastpåsar.