Genomförande och globalt partnerskap

Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och ensidig kommunikation med invånare och företag till en modern aktör med många samarbeten och öppna dialoger. Enligt såväl Agenda2030-delegationens betänkande som Kungsbackas lokala prioritering, är det dock av stor vikt att vi fortsätter på den inslagna vägen.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Genomförande och globalt partnerskap

    +

    Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

    Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

    Läs mer om målet Genomförande och globalt partnerskap på globalamålen.se

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Så jobbar vi med målet genomförande och globalt partnerskap

Hållbarhetsbokslut

Hur hållbara är vi i Kungsbacka kommun egentligen? I hållbarhetsbokslutet kan vi se hur Kungsbacka kommun lever upp till Förenta Nationernas 17 globala hållbarhetsmål.

Läs mer om hållbarhetsbokslutet för 2020

Nyfiken på mer? Kontakta Sven-Erik Bergström
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se