God utbildning för alla

Kungsbacka fortsätter att erbjuda en variation av tillgängliga skolor och läromiljöer som är inkluderande, trygga och som i ett nationellt perspektiv uppvisar goda resultat.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet God utbildning för alla

    +

    Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

    Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

    Läs mer om målet god utbildning för alla på globalamålen.se

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Så jobbar vi för att uppnå målet god utbildning för alla 

Yrkesutbildningar

Nyfiken på mer? Kontakta Frida Svärd

frida.svard@kungsbacka.se