Hållbar energi för alla

Kungsbacka har som mål i Klimatstrategin att fördubbla produktionen av förnybar el till 2030. Energianvändningen per invånare ska minska med 30 % till år 2030. Efter 2045 ska hela Kungsbacka vara koldioxidneutral.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

 • Så definierar FN målet Hållbar energi för alla

  +

  Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

  En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

  Läs mer om målet Hållbar energi för alla på globalamålen.se

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Så jobbar vi för att nå målet hållbar energi 

Utbyggnad av solenergi

Vi arbetar aktivt med att bygga solcellsanläggningar för att öka den egengenererade energin.

Idag har vi: 

 • 34 solcellsanläggningar
 • 8% av vår energi som kommer från solenergi 
 • 13 700 kvadratmeter installerade solpaneler på kommunens fastigheter 

Nyfiken på mer? Kontakta Johan Burman
johan.burman@kungsbacka.se

Gemensam fordonshantering

Nyfiken på mer? Kontakta Christer Lindström
christer.lindstrom@kungsbacka.se

Ekstas arbete kring energiproduktion och användning

Nyfiken på mer? Kontakta Christer Kilersjö
christer.kilersjo@kungsbacka.se