Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Tillgången på bredband och befolkning i kollektivtrafiknära områden ökar sakta men är fortfarande relativt låg jämförelsevis. Vid mätningar av företagsklimat har kommunen jämförelsevis låga värden.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

    +

    En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

    Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

    Läs mer om målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur på globalamålen.se

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.