Hållbar konsumtion och produktion

Den största utmaningen Kungsbacka står inför är att förändra vår konsumtion så att vi minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresurser och den biologiska mångfalden.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Hållbar konsumtion och produktion

    +

    Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

    Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

    Läs mer om målet Hållbar konsumtion och produktion på globalamålen.se

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Så jobbar vi för att nå målet hållbar konsumtion

Strategiskt med inköp för en mer hållbar konsumtion.

Nyfiken på mer? Kontakta Anna Hallin

anna.hallin@kungsbacka.se

Karta för hållbar konsumtion i Kungsbacka 

Nyfiken på mer? Kontakta Sandra Carlström

sandra.carlstrom@kungsbacka.se

Cirkulär konsumtion

Nyfiken på mer? Kontakta Anna Hallin

anna.hallin@kungsbacka.se