Hälsa och välbefinnande

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i både global och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa samt narkotikamissbruk är utmaningar vi behöver arbeta med. Även läkemedelskonsumtionen är ett utvecklingsområde.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Hälsa och välbefinnande

    +

    God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

    Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

    Läs mer om målet Hälsa och välbefinnande på globalamålen.se

Loga för FN:s globala mål - 2 god hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Så jobbar vi för att nå målet god hälsa och välbefinnande

Leverera välmående

Nyfiken på mer? Kontakta Karolina Reinhold

karolina.reinhold@kungsbacka.se

Friskvårdsgruppen

Nyfiken på mer? Kontakta Anne Börjesson

anne.borjesson@kungsbacka.se