Hav och marina resurser

Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Fjorden får ta emot vatten från både Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunen största reningsverk, Hammargård.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Hav och marina resurser

    +

    Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

    Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

    Läs mer om målet Hav och marina resurser på globalamålen.se

 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.