Ingen fattigdom

Ingen fattigdom är inte ett mål för oss i Kungsbacka, men fattigdom finns givetvis även i Kungsbacka. Statistiskt sett tillhör Kungsbackas invånare till de mest välbärgade i Sverige och i och med detta de allra mest välbärgade i världen.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Ingen fattigdom

    +

    Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

    Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

    Läs mer om målet Ingen fattigdom på globalamålan.se

FN:s globala mål 1 - ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Så jobbar vi för att nå målet ingen fattigdom

Arbetsmarknadsprocessen på Kompetenscentrum 

Nyfiken på mer? Kontakta Karin Zetterman

karin.zetterman@kungsbacka.se