Ingen hunger

I ett globalt perspektiv är inte hunger ett problem i Kungsbacka. Vi behöver dock utveckla en högre självförsörjningsgrad av livsmedel.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Ingen hunger

    +

    Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 821 miljoner människor i världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.

    Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

    Läs mer om målet Ingen hunger på globalamålen.se

FN:s globala mål - 2 ingen fattigdom

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk