Minskad ojämlikhet

Kungsbacka är en välmående kommun med en stor andel höginkomsttagare. Statistiken pekar dock på en mycket ojämlik fördelning av inkomsterna.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

 • Så definierar FN målet Minskad ojämlikhet

  +

  Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

  Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder.

  Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

  Läs mer om målet Minskad ojämlikhet på globalamålen.se

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Så jobbar vi för att nå målet minskad ojämlikhet

Nya mötesplatser i Fjärås

Prova nya sätt att arbeta tillsammans med lokalsamhället för att skapa nya mötesplatser i Fjärås.

Nyfiken på mer? Kontakta Harald Tjelle
harald.tjelle@kungsbacka.se