Rent vatten och sanitet för alla

Samtliga större vattendrag som mynnar ut i havet och Kungsbackafjorden har problem med övergödning. De innersta delarna av Kungsbackafjorden bedöms till och med ha otillfredsställande ekologisk status bland annat beroende på övergödning.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Rent vatten och sanitet för alla

    +

    Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

    En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling. 

    Läs  mer om målet Rent vatten och sanitet för alla på globalamålen.se

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Så jobbar vi för att nå målet rent vatten och sanitet 

Utveckla kvalitet i vattenproduktion

Nyfiken på mer? Kontakta Annika Malm

annika.malm@kungsbacka.se 

Utveckla kvalitet i vattenrening

Nyfiken på mer? Kontakta Annika Malm

annika.malm@kungsbacka.se