Eva Borg Ulrika Landergren

Kungsbacka - en del av EU

I Kungsbacka kommun har ett antal politiker och tjänstemän utöver sina ordinarie arbetsuppgifter också olika uppdrag för EU. På den här sidan kan du läsa mer om några av uppdragen och vad dem innebär.

Regionkommittén

Regionkommittén är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Regionkommittén består av sex olika utskott som arbetar med olika områden som medborgarskap, miljö och energi samt utbildning och kultur. 

Kommittén utgörs av 348 ledamöter som alla är kommun och regionpolitiker. Den svenska delegationen består av 12 ledamöter och 12 ersättare. Ledamöterna föreslås av Sveriges Kommuner och Regioner och utses formellt av ministerrådet, efter att ha nominerats av den svenska regeringen.

Ulrika är Kungsbackas röst i Bryssel

Sedan 2015 finns Kungsbacka kommun representerat i EU:s rådgivande organ, Regionkommittén genom kommunalrådet Ulrika Landergren (L). Som en av 12 svenska ledamöter arbetar kommunalrådet Ulrika Landergren med EU-övergripande frågor som migration, infrastruktur och stadsutveckling.

 – Genom mitt uppdrag får jag möjlighet att visa upp vår kommun i Europa, något som inte många lokalpolitiker får chansen att göra på samma sätt, säger Ulrika Landergren (L).

Läs mer om Ulrikas uppdrag här!

Svenska EFS-rådet i Västsverige 

Svenska EFS-rådet är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet och ansvarar för att förvalta tre europeiska fonder, bland annat europeiska socialfonden (ESF). Svenska EFS-rådet har en regional indelning med åtta regionkontor, där regionkontoret för Västsverige (Strukturfondspartnerskapet) är placerat i Göteborg. De åtta regionkontoren har till uppgift att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar.

Västsveriges strukturfondspartnerskap består av 23 ledamöter från Västra Götaland och Halland. Ledamöterna ska vara representanter för kommuner och landsting, fackförbund, försäkringskassa, arbetsförmedling, intresseorganisationer, näringsliv och högskolor och universitet.

Eva fördelar EU-stöd i Västsverige

Utsedd av region Halland är kommunalrådet Eva Borg (S) sedan 2015 ledamot i Västsvenska strukturfondpartnerskapet. Tillsammans med övriga ledamöter ansvarar Eva för att fördela EU-finansierat stöd till projekt som bland annat ska att minska regionala skillnaderna på arbetsmarknaderna och skapa fler jobb i Västsverige.

– Att vi med stöd från EU kan förändra situationen på hemmaplan är något som vi ska ta tillvara på, säger Eva Borg.

Läs mer om Evas uppdrag här!

Lokalt Ledd Utveckling Halland

Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) är en förening med uppdraget att genom samverkan och lokala initiativ och projekt utveckla Halland till en bättre och mer attraktiv plats att besöka och bosätta sig i. Verksamheten finansieras delvis med bidrag från staten och EU. LLUH ingår utöver den svenska föreningen Lokalt Utveckling Sverige (LUS) också i den europeiska föreningen ELARD (European Leader Association for Rural).