Eksta Bostads AB

Eksta Bostads AB har till uppgift att köpa och sälja fastigheter eller tomter inom Kungsbacka kommun, för att bygga och förvalta bostadshus, kommersiella lokaler och lokaler för kommunal verksamhet. Eksta kan också bygga småhus för försäljning.

Eksta producerar även energi. Bolaget kan sälja energi till externa kunder i de områden där man har energiproduktionsanläggningar, och där detta är det mest effektiva sättet att anordna energiförsörjningen. 

Eksta ska främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till inflytande.

Styrelsen för Eksta Bostads AB har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande: Franklin Eck (M)
Vice ordförande: Maria Lundgren (C)

Alla politiker i styrelsen för Eksta Bostads AB

Kontakta gärna

VD Christer Kilersjö
0300-356 00