Vård & Omsorg

Vård & Omsorg är en av Kungsbacka kommuns 12 förvaltningar.

Vård & Omsorg ansvarar för att ge vård och omsorg till personer som på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i sin dagliga livsföring. Inom verksamheten finns olika former av omsorg såsom hemtjänst, trygghetsjour, hemsjukvård, olika boendeformer, avlösning, dagvård, äldrecenter, terapi, träffpunkter, anhörigstöd samt dagomsorg.

Vård & Omsorg har cirka 1200 anställda.

De avgörande besluten inom Vård & Omsorgs ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Vård & Omsorg.

Förvaltningschef Lillemor Berglund
0300-83 49 79
lillemor.berglund@kungsbacka.se  

Nämndsekreterare Christina Åkesson
0300-83 58 72
christina.akesson@kungsbacka.se

Registrator Emma Bruhn
0300-83 32 41
emma.bruhn@kungsbacka.se

Funktionsområden

Boende
Verksamhetschef Helené Ljungqvist
0300-83 81 92
helene.ljungqvist@kungsbacka.se 

Myndighetsutövning
Verksamhetschef Pia Berglund
0300-83 58 56
pia.berglund@kungsbacka.se

Kvarboende 
Verksamhetschef Ann-Helén Svensson
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Hemsjukvård & Rehabilitering
Verksamhetschef Ann-Helen Svensson
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Verksamhetschef Helené Ljungqvist
0300-83 81 92
helene.ljungqvist@kungsbacka.se 

Stöd och styrning
Verksamhetschef Karin Clarin Färnlöf
0300-83 80 48
karin.farnlof-clarin@kungsbacka.se

Verksamhetsutveckling
Verksamhetschef Maria Mangfors Hallberg
0300-8387162
maria.mangfors-hallberg@kungsbacka.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (Mar)
Ulrika Ström
0300-83 49 43
ulrika.strom@kungsbacka.se 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas)
Anna Gröneberg
0300-83 46 26
anna.groneberg@kungsbacka.se

Socialt ansvarig samordnare (Sas)
Eva-Maria Ambesjö
0300-835871
eva-maria.ambesjo@kungsbacka.se