Kontaktuppgifter verksamhetschefer

På denna sida hittar du information och kontaktuppgifter till verksamhetschefer för våra pedagogiska områden Norr, Centrum och Söder.

Den dagliga verksamheten inom Förskola & Grundskolas ansvarsområde - barn/elever 1-16 år, är indelade i pedagogiskt område Norr, Centrum och  Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef, dessutom finns rektorer och förskolechefer som leder och ansvarar för arbetet på förskolan eller skolan.  

Pedagogiskt område Norr

I pedagogiskt område Norr ingår ett stort antal förskolor samt grundskolorna Fjordskolan, Kapareskolan, Iseråsskolan, Presseskolan, Furulidsskolan, Toråsskolan, Kullaviksskolan och Särö skola.

Verksamhetschef Tommy Korsell
0300-83 57 41
tommy.korsell@kungsbacka.se

Pedagogiskt område Centrum

I pedagogiskt område Centrum ingår ett stort antal förskolor samt grundskolorna Älvsåkersskolan, Hedeskolan, Björkris förskola och skola, Hålabäcksskolan, Gullregnsskolan, Tingbergsskolan och Varlaskolan.

Verksamhetschef  Maria Eriksson
0300-83 36 80
maria.i.eriksson@kungsbacka.se

Pedagogiskt område Söder

I pedagogiskt område Söder ingår ett stort antal förskolor samt grundskolorna Kollaskolan, Kollaskolan särskolan, Fjärås-Bräckaskolan, Frillesåsskolan, Gällingeskolan, Smedingeskolan och Åsaskolan.

Verksamhetschef Annika Hellström
0300-83 47 71
annika.hellstrom@kungsbacka.se

Intraprenader Åsa Gård och Fullriggaren Malevik

Kontaktuppgifter ansvariga för verksamhet i intraprenadform