Enhetschefer

Boende för vuxna LSS och Socialpsykiatri

Eva Rasch
Kommunvägen och Hammerö
0300-83 75 94
eva.rasch@kungsbacka.se

Camilla Gustavsson
Onyxvägen serviceboende, Södertrappan och Munkhättan
0300-83 53 35
camilla.gustavsson@kungsbacka.se

Linda Engström
Skördevägen 3 och 5-7, Strannegården
0300-83 74 26
linda.engstrom@kungsbacka.se

Carina Bengtsson
Boda
0300-83 51 55
carina.bengtsson@kungsbacka.se

Mia Johansson
Linstugan och Västra Villastaden
0300-83 87 54
mia.johansson@kungsbacka.se

Rebecka Pettersson
Prästgårdsängen, Bollvägen och Gåsevadholmsvägen
0300-83 88 72
rebecka.pettersson@kungsbacka.se

Josefin Duveskog
Frillebo, Hede och Kolla
josefin.duveskog@kungsbacka.se

Elin Ekelöf
Björkris, Anneberg och Pölabo
0300-83 74 14
elin.ekelof@kungsbacka.se

Isa Urun
Tölö ängar och Smidesvägarna
0300-83 66 61
isa.urun@kungsbacka.se

Anna Bakkum
Skogsgläntan, Röda stugan, Gåsevadholmsvägen och Måå
0300-83 89 49
anna.bakkum@kungsbacka.se

Jeanette Zifferstedt
Apotekarängen, Bäckmansgård och Onyx gruppbostad
0300-83 47 82
jeanette.zifferstedt@kungsbacka.se

Claws Eriksson
Kyviksgården och Sandlyckan
0300-83 75 84
claws.eriksson@kungsbacka.se

Ninna Melin 
Kollagården
0300-83 74 61
ninna.melin@kungsbacka.se 

Korttidshem/gruppbostad och boende för barn och unga

Ninna Melin
Lilla Grönkulla
0300-83 74 61
ninna.melin@kungsbacka.se

Sofia Holz
Karsjö korttidshem och Tölö korttidshem
0300-83 51 68
sofia.holz@kungsbacka.se

Daglig verksamhet

Ninna Melin
0300-83 74 61
ninna.melin@kungsbacka.se 

Linda Pilman
0300-83 52 25 
linda.pilman@kungsbacka.se

Marie Kuhlin
0300-83 74 92
marie.kuhlin@kungsbacka.se

Jessica Atzén
0300-83 83 56
jessica.atzen@kungsbacka.se

Socialpsykiatriskt stöd

Anneli Ström
Regnbågen, Klovstens hunddagis och hemteamet
0300-83 50 29
anneli.strom@kungsbacka.se

Personlig assistans

Catarina Tengberg
0300-83 47 57
catarina.tengberg@kungsbacka.se

Cecilia Holmgren
0300-83 46 31
cecilia.holmgren@kungsbacka.se 

Gunilla Edmundsson
0300-83 51 76
gunilla.edmundsson@kungsbacka.se

Sara Pettersson
0300-83 73 67
sara.pettersson@kungsbacka.se

Catrin Ving
catrin.ving@kungsbacka.se

Ledsagarservice, stödfamiljer, avlösarservice och kontaktperson

Ellinor Lind
0300-83 46 27
ellinor.lind@kungsbacka.se