Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är en av Kungsbacka kommuns tio förvaltningar.

Kommunledningskontoret ansvarar för att leda, utveckla, samordna och styra strategiska frågor som rör hela kommunen. Kommunledningskontoret genomför också projekt och uppdrag, representerar kommunen och kommunledningen i olika sammanhang, samt utreder frågor och utmaningar som ska beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har 65 anställda.

De avgörande besluten inom kommunledningskontorets ansvarsområde fattas av politikerna i kommunstyrelsen.

Postadress:
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
434 81 Kungsbacka

Telefon och e-post:
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se 

Besöksadress: 
Vägmästaren, Syréngatan 1
434 43 Kungsbacka

Förvaltningens organisation

Chef för kommunledningskontoret
Biträdande kommundirektör Mariana Vikström
0300-83 41 81
mariana.vikström@kungsbacka.se

Kommunledningskontoret består av sju enheter:

  • Utveckling
  • Ekonomi
  • HR & Kommunikation
  • Styrning & Analys
  • Samhällsplanering
  • Näringsliv
  • Integration
  • Administration

Enhetsområden

Utveckling
Utvecklingschef Anneli Skoglund
0300-83 41 04
anneli.skoglund@kungsbacka.se

Ekonomi
Ekonomichef Gunilla Josefsson
0300-83 42 27
gunilla.josefsson@kungsbacka.se

HR & Kommunikation
HR & Kommunikationschef Jesper Edlind
0300-83 42 34
jesper.edlind@kungsbacka.se

Styrning och Analys
Styr & Analyschef Christina Hermansson
0300-83 43 22
christina.hermansson2@kungsbacka.se 

Samhällsplanering 
Chef samhällsplanering Emma Kjernald
0300-83 78 70
emma.kjernald@kungsbacka.se

Näringsliv
Näringslivschef Elinor Filipsson
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Integration
Integrationschef Karin Martinsson
0300-83 58 54 
karin.martinsson@kungsbacka.se

Administration
Administrativ chef Sofia Jonsson
0300-83 46 76
sofia.jonsson@kungsbacka.se

Kontakta gärna