Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning består av Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret.

Samhällsbyggnadskontoret

Från början av 2018 samlar vi samhällsbyggnadsfunktionerna i ett nytt samhällsbyggnadskontor under Kommunstyrelsens förvaltning.

Samhällsbyggnadsorganisationen genomgår en förändring så att vi kan bli bättre på samordning när det gäller kommunens behov av infrastruktur och näringsliv.

Det nya samhällsbyggnadskontoret består av planavdelningen, mark och exploatering samt strategiska avdelningen där bland annat kommunekologer och andra specialister är samlade.

Besöksadress:
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Telefon och e-post:
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Samhällsbyggnadskontorets organisation

Chef för Samhällsbyggnadskontoret
Emma Kjernald
0300-83 78 70
emma.kjernald@kungsbacka.se

Enhetsområden

 • Mark- och exploatering
 • Planavdelningen
 • Strategiska avdelningen

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för att leda, utveckla, samordna och styra strategiska frågor som rör hela kommunen. Kommunledningskontoret genomför också projekt och uppdrag, representerar kommunen och kommunledningen i olika sammanhang, samt utreder frågor och utmaningar som ska beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har 65 anställda.

De avgörande besluten inom kommunledningskontorets ansvarsområde fattas av politikerna i kommunstyrelsen.

Postadress:
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
434 81 Kungsbacka

Telefon och e-post:
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se 

Besöksadress: 
Vägmästaren, Syréngatan 1
434 43 Kungsbacka

Kommunledningskontorets organisation

Chef för kommunledningskontoret
Biträdande kommundirektör Mariana Vikström
0300-83 41 81
mariana.vikstrom@kungsbacka.se

Kommunledningskontorets enheter:

 • Utveckling
 • Ekonomi
 • HR & Kommunikation
 • Styrning & Analys
 • Digitalisering
 • Näringsliv
 • Integration
 • Administration

Enhetsområden

Utveckling
Utvecklingschef Anneli Skoglund
0300-83 41 04
anneli.skoglund@kungsbacka.se

Ekonomi
Ekonomichef Gunilla Josefsson
0300-83 42 27
gunilla.josefsson@kungsbacka.se

HR 
HR chef Jesper Edlind
0300-83 42 34
jesper.edlind@kungsbacka.se

Kommunikation för förändring 
Chef Kommunikation för förändring Elisabeth Lundin
0300-83 81 14
elisabeth.lundin@kungsbacka.se 

Styrning och Analys
Styr & Analyschef Christina Hermansson
0300-83 43 22
christina.hermansson2@kungsbacka.se 

Digitalisering
Digitaliseringschef Iwona Carlsson
0300-83 81 22
iwona.carlsson@kungsbacka.se

Näringsliv
Näringslivschef Elinor Filipsson
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Integration
Integrationschef Navid Samadi
0300-83 44 59
navid.samadi@kungsbacka.se

Administration
Administrativ chef Sofia Jonsson
0300-83 46 76
sofia.jonsson@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Kontakta gärna