Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning består av Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret.

Besöksadress: 
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Samhällsbyggnadskontoret

Från början av 2018 samlar vi samhällsbyggnadsfunktionerna i ett nytt samhällsbyggnadskontor under Kommunstyrelsens förvaltning.

Samhällsbyggnadskontoret består av planavdelningen, mark och exploatering samt strategiska avdelningen.

Samhällsbyggnadskontorets organisation

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef
0300-83 78 70
emma.kjernald@kungsbacka.se

Mark- och exploatering
Johan Gerremo, verksamhetschef
0300-83 40 76
johan.gerremo@kungsbacka.se

Planavdelningen
Ida Lennartsson, verksamhetschef
0300-83 44 47
ida.lennartsson@kungsbacka.se

Hållbar utveckling
Viktoria Fagerlund, verksamhetschef
0300-83 40 31
viktoria.fagerlund@kungsbacka.se

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för att leda, utveckla, samordna och styra strategiska frågor som rör hela kommunen. Kommunledningskontoret genomför också projekt och uppdrag, representerar kommunen och kommunledningen i olika sammanhang, samt utreder frågor och utmaningar som ska beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har 65 anställda.

De avgörande besluten inom kommunledningskontorets ansvarsområde fattas av politikerna i kommunstyrelsen.

Postadress:
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
434 81 Kungsbacka

E-post:
kommun@kungsbacka.se 

Kommunledningskontorets organisation

Anders Johansson, chef för kommunledningskontoret och biträdande kommundirektör 
0300-83 42 39
anders.johansson@kungsbacka.se

Utveckling
Anneli Skoglund, utvecklingschef 
0300-83 41 04
anneli.skoglund@kungsbacka.se

HR 
Jesper Edlind, HR chef
0300-83 42 34
jesper.edlind@kungsbacka.se

Kommunikation för förändring 
Elisabeth Lundin, chef Kommunikation för förändring 
0300-83 81 14
elisabeth.lundin@kungsbacka.se 

Styrning & Ekonomi
Christina Hermansson, chef Styrning & Ekonomi
0300-83 43 22
christina.hermansson2@kungsbacka.se 

Digitalisering
Iwona Carlsson, digitaliseringschef
0300-83 81 22
iwona.carlsson@kungsbacka.se

Näringsliv
Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

 

Kansli
Sofia Jonsson, chef Kansli
0300-83 46 76
sofia.jonsson@kungsbacka.se

Säkerhet och Beredskap
Charlotte Blomqvist, säkerhets- och beredskapschef
0300- 83 78 77
charlotte.blomqvist@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Kontakta gärna