Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning består av Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret.

Samhällsbyggnadskontoret

Från början av 2018 samlar vi samhällsbyggnadsfunktionerna i ett nytt samhällsbyggnadskontor under Kommunstyrelsens förvaltning.

Det nya samhällsbyggnadskontoret består av planavdelningen, mark och exploatering samt strategiska avdelningen.

Besöksadress:
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Telefon och e-post:
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Samhällsbyggnadskontorets organisation

Samhällsbyggnadschef
Emma Kjernald
0300-83 78 70
emma.kjernald@kungsbacka.se

Samhällsbyggnadskontorets organisation:

  • Mark och exploatering
  • Planavdelningen
  • Strategiska avdelningen

Enhetsområden

Mark- och exploatering
Verksamhetschef Johan Gerremo
0300-83 40 76
johan.gerremo@kungsbacka.se

Planavdelningen
Verksamhetschef Ida Lennartsson
0300-83 44 47
ida.lennartsson@kungsbacka.se

Strategiska avdelningen
Verksamhetschef Viktoria Fagerlund
0300-83 40 31
viktoria.fagerlund@kungsbacka.se

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för att leda, utveckla, samordna och styra strategiska frågor som rör hela kommunen. Kommunledningskontoret genomför också projekt och uppdrag, representerar kommunen och kommunledningen i olika sammanhang, samt utreder frågor och utmaningar som ska beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har 65 anställda.

De avgörande besluten inom kommunledningskontorets ansvarsområde fattas av politikerna i kommunstyrelsen.

Postadress:
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
434 81 Kungsbacka

Telefon och e-post:
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se 

Besöksadress: 
Vägmästaren, Syréngatan 1
434 43 Kungsbacka

Kommunledningskontorets organisation

Chef för kommunledningskontoret
Biträdande kommundirektör Mariana Vikström
0300-83 41 81
mariana.vikstrom@kungsbacka.se

Kommunledningskontorets enheter:

  • Utveckling
  • Ekonomi
  • HR & Kommunikation
  • Styrning & Analys
  • Digitalisering
  • Näringsliv
  • Integration
  • Administration

Enhetsområden

Utveckling
Utvecklingschef Anneli Skoglund
0300-83 41 04
anneli.skoglund@kungsbacka.se

Ekonomi
Ekonomichef Gunilla Josefsson
0300-83 42 27
gunilla.josefsson@kungsbacka.se

HR 
HR chef Jesper Edlind
0300-83 42 34
jesper.edlind@kungsbacka.se

Kommunikation för förändring 
Chef Kommunikation för förändring Elisabeth Lundin
0300-83 81 14
elisabeth.lundin@kungsbacka.se 

Styrning och Analys
Styr & Analyschef Christina Hermansson
0300-83 43 22
christina.hermansson2@kungsbacka.se 

Digitalisering
Digitaliseringschef Iwona Carlsson
0300-83 81 22
iwona.carlsson@kungsbacka.se

Näringsliv
Näringslivschef Elinor Filipsson
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Integration
Integrationschef Navid Samadi
0300-83 44 59
navid.samadi@kungsbacka.se

Administration
Administrativ chef Sofia Jonsson
0300-83 46 76
sofia.jonsson@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Kontakta gärna